KVELDENS


Huspoeten Christen Knagenhjelm oppsummerer:


Summer Camp 2022: "Til ungdommen" - 12.8.2022


Dear all 9 of you!
These 2 ½ days together with you have been a fantastic
and remarkable experience!
The way you 9 react, comment, and are friendly to each other, considered, that you have never met before and now been together for just some few days!
You are the next generation – you will have to fix what my – our – generation - have messed up – or even have destroyed…
We have had a lot of impressions from
Fjærland
The glacier,
the small lake with floating ice
testing the temperature of the water
barefooted
The rain, falling down at completely inappropriate times,
according to the local farmers
The Glacier Centre including the Climate Chamber.
And the Vite Meir («Know-More»)-Center with its wide and
interesting learning perspectives…
As a small token – a souvenir – the Rotary Club of Sogndal
wants to give you an apple,
harvested from the Tree of Wisdom.
Many thanks to you all:
Take care!
Be realistic!
Be optimistic!Kveldens - 2.5.2022

Tanker før kveldens møte:
På hvilke utfordringer vil Rotary støte
når vi skal være vertskap for årets sommercamp?

Hos oss går forberedelsene for full damp…
Og vi skal vise både klubber og guvernør:
‘Sogndal har kvalitet i det vi gjør!’

Shelterbox og kontanter er klubbens bidrag til dem som lider.
Vi skulle ønske Putin aldri startet krig,
men nå gir opp. Omsider!

Sogndal er en liten klubb i den store verden.
Vi arbeider – og håper – at vi får flere med på ferden,
som gir klubben flere menn og flere kvinner.

Pessimisten
tenderer til et nei, men som regel er det optimisten som vinner!

Kveldens 21.3.32022 - På Barsnes

Her må tilståes – dessverre
Kveldens skribent hadde fått skrivesperre…

Til tross for Shelterbox og rotaryansk fremmøte 

Dette kan ikke bøte

På en uro som som ikke ville la denne penn
La være å formulere, smått om senn

en og  god og velment  takk
til Knutan og Eldbjørg for hyggelig innsats.

Uten mer snakk!

Kveldens 7.2.2022  -  G.K. Resaland, HVL

Vi takkar GK for hans inspirerande sesjon:
Som syner at det ligg meir enn ein visjon

I det som ofte er sagt:
Vi lyt ha augene opne. Og kunnskap er makt.

(Vi er og glade for at GK tok med den yngre generasjon
Ho kan verte ein av dei som styrker HVL sin posisjon)

 

 Kveldens 24.1.2022 - Styremøte 

 Den 24.1. skulle bli

Ein prøvestein for Sogndal Rotary
Denne kveldens fysiske møte vart stengt av pandemi

Vår framifrå sekretær fekk snudd på flisa
Difor vart enden på visa

Å ta samlinga som teams og med i-t
Slik kan ein og få styremøte til å skje…….


Kveldens 10.1.2022 - Programmøte 
  
 I dag skulle vi arbeide fram 
Eit steikandes godt program 
 
Vi arbeider jamnt og trutt 
Og fekk sett opp - til slutt 
Idear som inneheld ViteMeir 
Og heldigvis kom det fleir’ 
 
Som går på næringsaktiviteter. 
Vi finn sikkert meir, dess meir vi leter… 
 
Det er og tenkt på treindustri 
Og meir kan det bli 
Når vi 
Har vore gjennom 2022 sitt første halve år. 
(Vi registrerer at tida i ekspressfart går) 
  
PS: 
Etter møtet, før vi gikk 
fekk vi, av Knutan, eit interessant innblikk 
i norsk landbrukspolitikk…! 

Kveldens  15.11.2021

ViteMeir vart opna sist torsdag med brak og bram.
Benken frå Rotary kom tidsnok fram
og har dessutan fått Rotary-emblem på
slik kan alle sjå
kvar den vakre benken kjem frå.
Benken skal tilbringe sine dage
ute – i  ViteMeir sin tak- og urtehage.

Rakfiskkvelden er ein Rotarytradisjon.
I god tid før jul vert denne urnorske (?) komposisjon
Konsumert - med tilbehøyr av fast og flytande substans - av denne flokk
Alt framifrå sett saman av Knutan, kveldens røynde kokk.
(Eg saknar, sagt med fåe ord
vår fiskeskaffar, Kjell K. ved dette bord)
Renate fortener også ros:
Ho serverte kveldens utsøkte dessert-kos!
Ein stor takk også til Knutan og til Christoffer Knak
Dei er - også denne gong -  viktige brikker bak  suksessen i denne sak……

 

Kveldens  1.11.2021

Den rotaryanske «Kveldens»-komponist
har alltid vore optimist….

Å prøve å finne løysingar - dei optimale
har lenge vore hans spesiale.

Klubben vår er ein av mange i ein verdsomspennande organisasjon.
For tida arbeider vi med ein storleiksdimensjon.

Som krev  - frå alle  - eit visst engasjement
Oppmodinga kjem difor – også denne gang:

Formulert slik av Klubbens president
 Ikkje sit heilt stille. Eller vent

På at ting vert ordna av av andre.
Ei slik innstilling må vi forandre!

Vi kan snakke meir om denne sak
Når vi møtest den 15. til rakfisk hjå Christoffer Knak!


Kveldens  18.10.2021
(Om «So han sa»)

(I kveld ble det på veien hit en snu – og en stopp.
Undertegnede glemte kveldens honorar: En Rotary-kopp….)

Vi forstår nå at «So han sa»
har blitt et viktig lokalhistorisk bla’

De mange som ikke var  til stede
Gikk glipp av mye nyoppdaget historisk glede

Vi takker Inger Pedersen for kveldens inspirasjon:
Hun ga vår lokalhistorie en helt ny dimensjon!

Kveldens,  4.10.2021

I dag, vedgår eg, har det vore eit slit
å få sett «Kveldens» på papiret, bit for bit…….

Kan det vere
at eg – og styret – gjerne vil gjere
at klubben sin medlemskvantitet får noko høgre tal
for å unngå at utviklinga vert katastrofal?

Nett no tenkjer eg: Det er von i hangande snøre.
Det er det beste vi kan gjøre.

Og med felles innsats og felles inspirasjon
Vil vi nok få fart på vår organisasjon!


Kveldens, 23.8.2021

Det er ikke alltid tankene gir
Ord på papir.

Årets første møte på Lægreids hotell
En solrik mandagskveld
Ga et programutkast med innspill
Som viser at Rotary i Sogndal vil

holde liv i sin lille klubb.
Slik konkluderer forfatteren av denne stubb..Kveldens, 23.8.2021

Det er ikke alltid tankene gir
Ord på papir.

Årets første møte på Lægreids hotell
En solrik mandagskveld
Ga et programutkast med innspill
Som viser at Rotary i Sogndal vil

holde liv i sin lille klubb.
Slik konkluderer forfatteren av denne stubb..


Kveldens  14.6.2021

Sogndal Rotary Klubb dro til Fjærland –
et møte med dobbelt program.

Randi Finne fra Den norske Bokbyen:

Med 4 kilometer bøker
Kan den som søker
Hente litteratur for enhver smak
Men det er jo en vanskelig affære
Å drive bisniss med det litterære…
Nå vet vi mer om Bokbyens sukse’
Og setter stor pris på det!

Vi retter en stor takk til Randi Finne
Og ser frem til – blant bøker å forsvinne!

Bjarte Haugen stiller i kveldens andre del
Han forteller om Fjærlands fortid og dens sjel
naturen og breens fascinasjon
Ga grunnlag for en reiselivstradisjon
Som har gitt mer enn en attraksjon
Vi registrerer både bokby og bresenter
og nå er det mer vi forventer:

Marheim prosjekteres uten stopp
Vi ser frem til at bygget kommer opp!
Når Badstuen så fyres opp
Hopper i fjorden en veltemperert kropp!

Kveldens,  31.5.2021

Prorektor Bjørg Kristin Selvik fra HVL
besøkte Sogndal Rotary den 31.5., en mandagskveld.

For dem som var til stede
var den en stor glede
å få høre om en institusjon.
som befester sin posisjon,
 
der plassering også i Sogndal er et pre
Om noen skulle tvile på dèt!

Med en uttrykt visjon
om at kvalitet og lærekraft skal ha en posisjon
der Sogndal alltid ligger helt i tet
i det akademiske landskap-et
slik vi aner – og etter hvert – vet!

Kaupanger, 2.6.2021
Christen K.
(presidenten glimret ved sitt fravær, derfor skrevet i ettertid, med grunnlag i inntrykk fra møtet..)


Kveldens, 10.5.2021

I dag er det vanskeleg å finne ord
Ved dette rotaryanske bord

Klubben har ved Arnes bortgang lidd eit stort tap
Vi lyt samlast om å få tetta dette gap
At Jon Gunnar med familie vel å endre bustad
Er bra for dei, men gjer oss ikkje veldig glad.
(men lat det vere sagt  - utan tvil:
Vi ynskjer dei lukke til!)

Vi har ei utfordring i å finne den eine – eller fleire kandidatar
La oss syne handlekraft – ikkje berre at vi pratar.

Presidenten er optimist
Det vil alltid gå bra. Til sist!


Kveldens, 5.10.2020:
Rotary er
på Skjer.


Peter gir oss innblikk i Rognkjeksens hemmeligheter:
Det viser seg at jo mer man leter,

finnes løsninger på laksens plager
med måter å ende lusens dager.
Noe som også lakseoppdretterne velbehager!

Vi syv fra Rotary har fått innblikk i en forunderlig verden
og følger gjerne med på ferden

Der mikroalger kan være det neste som står for tur;
Vi tror på det: Peter har vist seg å være både flink og lur!

Vi ta av oss hatten for hans kreativitet
Og lar oss imponere over alt han også om Rognkjeksen vet!


Kveldens, 21.9.2020 - Hjå Halldis og Bjørn sine vinrankar

Rotary har i dag vore på ein interessant ekskursjon:
Vi har fått innsyn i ein nesten verdssensasjon!

Halldis og Bjørn dyrkar vin i norsk frukttrejord.
Frå båe kjem bevis for kompetanse, kvalitet og entusiasme i velvalgde ord.

I glaset får vi molekylar som står til gull.
Dette syner at det dei driv med, er kvalitet – ikkje noko tull!

Vi takkar for vitjing til denne unike skatt
Og signaliserer med dette: Vi kjem gjerne att!


Kveldens, 7.9.2020 - Guvernør og AG på besøk

Hva gjør
en AG og en guvernør?
De besøker Rotaryklubber og reiser fra nord til sør.

De sørger for informasjon,
nødvendig kommunikasjon
og ikke minst inspirasjon
i den vestnorske del av Norges rike,
der det gjelder å utvikle OG å holde vedlike
Rotarys mål og Rotarys  intensjon:
Å være en organisasjon

Der Rotarys ledemotiv
Service above Self  
er supplert med
Mottoet til Verdenspresidenten Holger Knaack:
Rotary opens opportunities
Begge er  viktige sider av samme sak.

Presidenten retter en stor takk til dem som er til stede.
Kveldens samling  vil gi Rotary både inspirasjon  og glede!

Kveldens, 22.6.2020

Kaupanger, og Knaken, er stedet for siste samling.
Christoffer kåserer om Kaupanger for en lyttende og interessert forsamling.

Enda et Rotary-år er omme –
Vi vet hva som ligger bak oss, men hva vil komme?
At corona førte til nedsatt aktivitet

Er ikke noe vi aner. Det er noe vi vet!

Vår lille klubb vil at medlemstallet skaI øke.
Fra høsten vil hele klubben forsøke
Å inspirere mennesker til å finne
tid for Rotary. Det være seg mann og / eller kvinne.

Den nye verdenspresidenten er tysk og heter Holger Knaack.
Hans motto er: Rotary opens opportunities.
Han jobber også for samme sak.Kveldens, 25.5.2020

I dette første møtet etter utbrot av coronavirus
Vert det ikkje det ikkje levd i sus og dus:
Desse coronatider
har sine mange sider;
vi får innpakka mat,
servert på porselensfat!

Kvelden gjekk med røyk og radl,
sidan programmet,  grunna corona, hadde gått litt i badl.

 Men vi er glade for å sjå kvarandre att
no når vinteren er bytt  ut med lys sumarnatt.

Programidear kom på bordet.
Montèr vert og invitert til å få ordet

Sør-Afrika er for oss i Rotary ein viktig faktor i verda;
Vår klubb i Sogndal vil framleis følgje aktivt med på ferda!


Kveldens, 3.2.2020

Prosjektleiar Marianne Jevnaker
fortel ihuga om ViteMeir  - og syner at ho kan sine saker!

At kunnskap er makt
Er ofte sagt.

Å vite meir er eit viktig pluss
(er kunnskapen liten, vert det ofte kluss)…

Marianne syner entusiasme og ståpå-humør
no veit vi mykje meir enn vi gjorde før.

Vi takkar for eit  inspirerande innlegg

og vonar ViteMeir får eit fantastisk belegg! 


Kveldens, 11.11.2019  -  Rakfisk på Knaken


Den harde kjerne
Stiller gjerne
til vårt tradisjonsrike arrangement.
Som er rakfisk. Også denne gang.

Det kvantitative fremmøte er noe mindre enn sist
og det skulle de ikke-fremmøtte ha visst:
At her uttrykkes stor kulinarisk glede
blant dem som er til stede.

Vi 10 takker for kveldens kulinariske, og
har spist nesten mer enn vi kan tåle.
På kjøkkenet har styrt, som alltid, Knutan og Kjell Kvåle.

 

Kveldens, 30.9.2019

 

Er ansvar

Noe man  har

Eller noe man tar?

Kveldens meny

Er ny …

I forhold til innøvd tradisjon

Dette skyldes en uventet komplikasjon

Presidenten ber om forståelse

For denne – lille – forgåelse!

 

Vår guvernør forteller om Rotary i ny tid:

Vi er at organisasjonens strenge regime er på glid

Der fokus legge på medlemstall som bør opp

Et arbeid som bør drives kontinuerlig. Uten stopp.

 

Dette blir også en målsetting i vår klubbs program,

Slik at klubbens virksomhet kan drives fram!

 


Kveldens 2.9.2019  -  fyrste møte i det nye Rotary-året 

Eg må vedgå at eg er ganske spent

På det å vere Sogndal Rotaryklubb sin president.

Vi er ein klubb med alder, visdom og humør

Dette lyt vi nytte ut før

Klubben sin kvantitet vert for liten –                                

Og målet om fleire rotarianarar gjer oss tiltakslaus og sliten.

 

 

Kveldens 17.6.2019 - Presidentskifte

«Kveldens» konstruktør og frå no av og president
Vert meir og meir spent:
Vi er komne inn i ein jungel av dyr, inntrykk og sterke tankar
Der vi ser at hjarta til mange jegrar og andre bankar
For dyreartar som ikkje i Noreg er i sjå:
Det har mellom andre Per Steinar retta på!
 
Her sit vi i Villmarka under løva sitt (tause) brøl
Medan vi får kunnskap om – og drikk – velsmakande øl.
 
Rotary i Sogndal takkar for kveldens interessante arrangement
Og kjem gjerne attende ein annan gang!

Kveldens  13.5.2019

Klubben sitt indre liv?
Tankane sviv  og sviv
Programmet for kvelden var utsendt
frå vår røynde president….

Her sit 9 menn. I dag diverre ingen kvinne.
Ho har det ikkje med å forsvinne
når vi skal utvikle vårt indre liv og vårt program!

Klubben med det breide perspektiv
Kunne trengt litt pepar for (utvikling av) det indre liv….
(Rett før møtet fekk eg auge på
Rotary sitt vesle hefte: Rotarys Blå!)

Og:
Når guvernøren snart skal takke av vår president,
får han vite at at Sør-Afrika er i god prosess, ikkje berre på vent!
Kveldens  2.4.2019 - programmøte

Ingen Rotaryklubb kjem seg fram
Utan eit godt program!
Heile 10 rotaryanar møter opp 1. april
Er det ein indikasjon på at vi vil
Halde liv i klubben minst eitt år til?

Tormod køyrer oss til Hermansverk med stor bil
Då feirar vi Rotaryåret sin slutt med stil!

Heilt til slutt, vart det løysing på ei sak som lenge har stått på vent:

Klubben har fått ein ny president!


Kveldens  4.3.2019 Fellesmøte på Skei

2 Rotaryklubbar køyrer frå kvar si lei;
Frå Sogndal og Førde og møtest på Skei.

Vi er her for å vidareutvikle vårt felles program:
Eit sanitær- og vassprosjekt er det vi arbeider fram.

Tormod orienterer om Rotary sine krav.
Her er litt byråkrati å ta seg av!

Våre røynsler med bistand til det sørafrikanske land
syner: Når vi bryr oss – går mykje an.

Og:
Når alle element er oppe og går
MÅ prosjektet fungere i mange år!


Kveldens 26.11.2018 (Eli Mai sin film)

Som kveldens program
Vart synt fram

Resultat av ein kreativ tanke
Som får tilskodarhjartet til å banke

Vi set pris på Eli Mai sin innsats og engasjement
Og med dette vert uttrykt ein stor kompliment!!

 

Kveldens 11.11.2018 (Rakfisksamkome på Knaken)

Vår framifrå Rakfiskleverandør
Gjør
Det han ofte har gjort før.
Han leverer til høstens evenemang
Utsøkt også denne gang
Matvare som i fermentert prosess
Viser den er mer enn tess 
som tradisjonsrik kvalitetsmat.
Dette servert på mange fat.

Vi nyter fisk og tilbehør og felles glede 
Både gamle – og nye – som er til stede.

Kvelden ble atter en vellykket sak:
En stor takk rettes til alle som står bak:
Til slutt lot vi oss av Renates dessert imponere, 
For ikke å ta  munnen for full, sier jeg Tusen Takk – og ikke mere!

 

Kveldens 11.6.2018 (Programmøte)

 Alt vi i skal gjøre
Skal dere få høre
Om programmene i høst
der oppmøtet er et MUST!!

Kveldens denne gang 
skyldes engasjement
fra programmøtets to til stede
skissen er utarbeidet med kreativitet – og glede!

·      Rotary info
·      Kultursti – Kaupanger
·      Fjærland Bokby – Hotel Mundal
·      Felles Eshowemøte med andre som er engasjerte

Kveldens 26.5.2018

Vi registrerer - og har ikkje tenkt det før:

Ordføraren i Leikanger står fram som ambassadør

For utvikling av reiseliv

Og anna som vil gje Leikanger ny giv

For utbygging av vatn og kraft

Som vil føre til meir saft

 i den økonomiske kasse:

Slik at velferdstilboda framleis har klasse

 

Eg sluttar brått. Og seier takk

for Jon Håkons refleksjonar.  Her var mykje vetugt snakk!

 

 

Kveldens 19.3.2018    -   Huset i Bygda

I dag skulle vi få vite meir om hjort, 
men diverre – vår mann har rota seg bort!

I staden vart temaet ei heilt anna sak:
vi har fått ny kunnskap om Huset i Bygda – fortald av Christoffer Knak
 (Knagenhjelm)

Vi ser at slike bygg er meir enn 4 vegger – og eit tak.

Her er også dans, kultur og skodespelartradisjon
slik får husa ein brei dimensjon!

Ein stor takk til mannen i kveld:
Dette vart ei god stund. 
Very well!

 

Kveldens 5.3.2018  - Innovasjon Norge

(Kven skal få det siste ordet 
når det gjeld å styre Innovasjon-Norge-kontoret?)

Vi høyrer interessert – at Flatlands hjarte bankar
for mange typar innovative tankar.

Min gamle sjef Halvor Flatland 
syner kva denne institusjonen vil – og kan

Med kontor over heile verda
vert gründerar – og andre – hjelpt på ferda.

Med kunnskap om norsk raudt fe til den glade laks
alt handlar om hardt arbeid – mindre enn flaks!

Den frammøtte Rotaryanar
Har fått innsyn i meir enn vi anar;

Og ser no mang ein dimensjon 
i arbeidet til Norsk Innovasjon.

Ein stor takk til kveldens mann:
Vi veit no meir om det Campusmiljøet kan!

 

Kveldens 5.2.2018 - Kjellaren på Lægreid

 

Sist gang kunne Rotary gå’i
Museet til Svein i Staai

 

I dag stod på tapetet:  Røyk og Radl
Her er mange forslag til program – det går nesten i badl…

 

Den vesle klubben syner engasjement
og finn fram idear. Gang på gang!

 

Vi vil be Høgskulen om tankar kring sin fusjon, 
før det skal vi sjå på Norsk Innovasjon.

 

Med felles innsats, vurdert nesten som eit krafttak
Har vi snikra eit program for alle sin smak! 

 

 Kveldens 8.1.2018 - Sogndal Hotel

Unnskyld at vi spør:
Men hva får en landsens hotelldirektør
til å bygge enda mer hotellkapasitet
med utmerket Choicekvalitet?

Vi har fått svar og er imponerte
 over kveldens  orienteringsturne
der Jørgen Christian forteller om hva som skal skje!

Sogndal vi styrke sitt navn som regionsenter.
Dette er gledelig – og vi på åpningsfesten venter!

 

Kveldens 13.11.2017

(Rakfisk på Knaken)
Her uttrykkes glede fra Christen Knak:
Komplimenter for årets rakfisksmak!

Her nytes- i år – som i fjor
Et utmerket måltid ed dette bord. 

Årets festkomite 
Vet hva som skal skje
Når norsk tradisjonsmat
suppleres med godsaker på pyntete fat.

De fremmøtte rotaryanere – med inviterte gjester
Nyter samværet og forsiktig fester
Der tilstedeværelsen knytter bånd:
Slik det skal være – i Rotarys ånd. 

Vi takker dem som har stått bak. 
Slik vil han si det, Christen Knak:
Eldbjørg, Knutan og rakfiskansvarlig Kjell
Løste oppgaven very well!


 

Kveldens, 2.10.2017

 

På Rotarymøte flest
har vi ingen gjest…
Vi set difor pris på at Svein sin invitasjon:
 Han fekk med Laila – ho gjev oss inspirasjon
Til påfyll i vår medlemsmasse
Slik at klubben kan halde sin høge klasse!

Programmet med Knutan og Renate hadde flyktningsproblematikken som tema:
Kanskje kan det ende med:  Avtale – på skjema?

Sogndal Rotary erkjenner at 
flyktningar kan ha ein skatt
som gjort på den rette måte
kan forløyse mang ei komplisert gåte!

Temaet rundt våre nye landsmenn har mange lag…..
Det er Christen sin konklusjon frå møtet i dag!

 

 

Kveldens,  24.4.2017 - Gunnar Solbakken / Loftesnesbrui
Loftesnesbrui får ny karaktær
Arkitekturen er vakker – kanskje litt sær?
Gunnar engasjerer  oss med plansjar og ord.
8 rotaryanarar lyttar interessert rundt anleggskontoret sitt bord.

Vi takkar Gunnar for  synfaring og inspirerande snakk
Han fortener eit krus – og ein velmeint takk!

 

Kveldens, 3.4.2017

(Sofie Sundberg og Ingunn Veka: Eshoweprosjektet)

Rotary og vidaregåande skular knyter lange – og gode -  band
mellom Noreg og det sørafrikanske land.

Dess fleire som som står i lag
Dess fleire kan vi hjelpe: Dag for dag!
Det har synt seg gang på gang:
Ungdomar med engasjement  
Skal vere både eye opener OG rebell

(Vi er imponerte over det vi har sett – og høyrt – her i kveld!)

Ein stor og varm kompliment
for damebesøket – om Eshowe – frå Sogndal VGS,  denne gang!

 

Kveldens, 20.3.2017
Kjell Kvåle opnar kvelden med lastebil i  oppoverbakke og sterk høgresving – 
Å arbeide med vegar (i Noreg) er ein tung ting.

Mellom 2 landsdelar skal det byggast  vinter-sikker veg; 
Prosessen har gått tregt, steg for steg….

Vegar engasjerer mann og kvinde
Argumenta går og på: Tid at  vinde
Når vegar er opne - trass snø og vinde

Eit godt vegnett som bitt saman folk og distrikt 
er politikaren sitt ynskje – vegvesenets si samfunnsplikt.

Til Kjell:   Atter ein velmeint takk
for kveldens aktuelle samferdslesnakk!!
Sogndal, 20.3.2017Christen K.(lett forvirra etter  dobbelt-vedtaket om både rv 7 og rv 52)

 

6.3.2017 Toppturar i Sogn v/ Vegard Vereide

 At det er reine himmelrik å køyre ski i pudder….
dette veit Vegard V. er sant – og ikkje sludder!I

 dag vert «Kveldens» svært så stutt:
Møtet med Vegard om toppturar,  spenning og dramatikk 
vart alt for tidleg slutt!!

  

Kveldens, 20.2.2017

 

I eit møte med feilslått kveldsprogram

((torskekvelden fall ut))

gjekk tida likevel høveleg raskt fram…

 

Vi har vore innom ymse sider av transportpolitikk.

Spanande å sjå kven som tek siste stikk:

Om fellestrase for bil og tog mellom Bergen og Voss

Her vert mykje som kan engasjere oss

Medan toget (og kanskje bilen) treng straum. Frå røyrlagd foss?

 

Vi starta møtet med elektriske tankar

Der økonomien i kraftverkseigarhjartet bankar…

 

Renate reflekterte over initiativ og nye landsmenn.

 

Vi konstaterer at ting går framover – smått om senn!

 

 

 

 

KVELDENS   Val av president og styre for neste rotaryår, 5.12.2016

 

Presidentbyte og presidentval

kan by på valgets kval..

 

(Før møtet er starta er det ingen som veit

Korleis det går med vår president-leit!)

 

Rekrutteringa gjekk til slutt svært så  bra:

Ny president vert Anders Skarestad.

 

Til å styre klubbens kasse

Vil Renate dra  lasset.

 

Vi avsluttar kvelden med desse tankar:

Våre hjarte – trass alt – for Rotary bankar!!

 

 

KVELDENS   Loftesnesbrui, 11.4.2016


No vert det bygd ny Loftesnesbru
I ein arkitektur ingen kunne tru!

Men med ny teknologi og ny teknikk
Kopla mot kompetanse og inn-blikk

Har ein kome fram til ein konstruksjon
Som gjev bru – og landskap – ein ny dimensjon!!

(Det er freistande å spørje Gunnar Solbakken
Om kva han meiner om Sogndalspakken…?)

Men det er før sekretæren avleverer med glede -  for den 
framifrå orienteringa denne kvelden – Takken!

 KVELDENS  Sjokolade; 14.03.2016
Ei interessant reis til Sogn – frå Amsterdam

syner at om ein vil – kjem ein fram.

Å arbeide med det søte liv

Og dessutan  vere kreativ

Har gjeve Marifjøra nytt liv! 

 

Vi er imponert over innsats og kvalitetsprofil:

Sjokoladefabrikken har funne sin eigen stil!

Den hollandske gründer-immigrasjon

Vonar vi – vil gje ein ny og velsmakande  – tradisjon

 

Vi avsluttar kvelden med søte ord

Og er glade for nykoma ved Sognefjord!

 

Kveldens, 29.2.2016 (!)

(Det hadde nok en forklarlig grunn
at Stavenes havnet på havets bunn….)

Med entusiasme, litt galskap, god venner og penger
Er restaureringsprosessen nå kommet mye lenger
enn da båten kom hjem fra de britiske farvann.
Dette beviser at mangt går an.

Vestlandets kulturhistoriske dampskipsmiljø
måtte lenge seile sin egen sjø….

Vi er glade for at også Riksantikvar 
så at båten ikke lenge bar!
Nå seiler snart en hel flåte 
av vakre og innsiktsfullt restaurerte båte!

 

Kveldens, 1.2.2016

Til kveldens møte var tenkt demens.
Dette fekk ein førebels – og uventa brems (nødrim)
(Knaken strøvla i det han skulle gjere;
Dette vart ei lei affære).
Men vi kjem attende med ny giv, 
såleis får demensproblematikken nytt liv!

Kvelden fekk såleis eit anna tema:
Vi køyrde mellom anna etter røyk-og radl-skjema.

 

Kveldens, 14.12.205 – programmøte

Ein – Felleskjøpkalendar (!) – vert full av meir enn ein ide:
Som vil syne klubben – og andre – kva som skal skje
det neste halve år.
Vi er spente på kva vi får 


Av nye medlemar og engasjement
Dette meiner 1 kvinne og 5 menn – denne gang…… 

 

 

Kveldens, 29.6.2015 – Slakkafjellet / Statnett

 På filterpapir holdes tankene fast
Mens inntrykk går kast i kast
Det elektriske ledningsnett i vårt land
Viser et det går an 

 

Med penger og teknisk forstand
Å bygge infrastruktur
 i Norsk - til dels urørt - natur. 

 

Rotary takker unge herr Søvde
Som lykkes når han prøvde
Å gi oss innblikk i
Utbygging og distribusjon av norsk vannkraftenergi!

 

 Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Lægreid hotell
Adresse: Almenningen 3
Postnummer: 6856
Sted: Sogndal
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:30
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...